Terug naar de startpagina van riet promotie. U bevind zich op de pagina rieten dak

Home

Rietdekkers

Riet

Riet verzekeringen

Isolatiepanelen

Riet adviesbureaus

Koperen riet vorsten

Dakkapellen

Mos en algen bestrijding

Brandvertragers

Kunstriet

Aanmelden

Hooiberg

Rieten dak

Uilenborden

Rieten dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina van riet promotie. U bevind zich op de pagina rieten dak

Home

 

Rietendak

Op deze pagina informeren wij u graag over het rieten dak. Ieder rietendak is verschillend, maar het onderhoud en de aanleg ervan hetzelfde.

De artikelen zijn geschreven door Riet Beheer uit Ermelo.

Klik ook eens op de andere pagina's van Riet Promotie. Op deze site een scala van aanbieders die werken in de riet branche.

Rieten dak schoon droog en strak. Hoe hij zo wordt, lees onderstaande pagina!

 

Hoe dik wordt een nieuw rieten dak gemaakt?

De dikte van een rieten dak varieert van 28 tot 35 cm. Een rieten dak is aan de onderkant het dikst [30 cm.] omdat hier het meeste water over komt. Bovenaan is een rietendak vaak niet dikker dan 28 cm. Wanneer de situatie zo is dat het dak sneller zal slijten of eerder zal gaan lekken, zal een dak dikker worden gedekt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Platte dakdelen

 • Dakdelen langer dan 8 meter

 • Dakdelen waar veel water over stroomt

 Rietdekker maakt de binddraad vast aan een schroefdakelement. De binddraad dient zo diep mogelijk in het dak verwerkt te worden.

Wat is de slijtlaag van een rieten dak? 

De dikte van een nieuw rieten dak zegt relatief weinig over de eventuele levensduur. Waar het allemaal om draait is de slijtlaag. De slijtlaag is het pakket riet wat zich boven de metalen binddraad bevind. Wanneer de metalen binddraad diep in dak wordt verwerkt kan het dak langer slijten voordat deze metalen binddraden in het zicht komen. Iedere centimeter meer slijtlaag geeft garantie op extra levensduur.

 

 Is Hollands riet beter dan geÔmporteerd riet?

Vroeger werd alleen met Hollands riet gedekt. Tegenwoordig wordt 60% van het riet geÔmporteerd. De reden hiervan is dat er niet genoeg Hollands riet is om aan de vraag te voldoen.

De bewering dat Hollands riet beter of slechter is dan geÔmporteerd riet is moeilijk te beantwoordden. Onze stelling is dat uit ieder land goed en slecht riet komt. Belangrijke aspecten voor kwaliteitsriet zijn volgens ons:

 • Fosfaatarm water waar het riet in opgroeit

 • Schone lucht in het gebied waar het riet in opgroeit

 • Arme grond waar het riet in opgroeit

 • Niet te vroeg maaien

 • Goede drogen van het gemaaide riet voordat het in dichte rollen komt

 • Zorgvuldige bewerking tijdens het rietdekken

 

Wat is het verschil tussen een schroefdak en een traditioneel gedekte dak?

Rietdekken gebeurt altijd volgens hetzelfde systeem. Het verschil tussen rieten daken zit hem dan ook in de kap van het huis. Er zijn in de loop der jaren twee soorten kapconstructies ontstaan waarop het riet gedekt kan worden.  

De eerste constructie is de traditionele kap die bestaat uit een raamwerk van latten en balken. Het riet wordt bevestigd op de rietlatten, door middel van een draad die om de rietlat wordt geslagen. Het is een open constructie waarbij het riet van binnenuit zichtbaar blijft.

De tweede constructie is het schroefdak. Deze constructie bestaat uit balken die bedekt worden door platen hout van 19 mm.dikte. Het rietdekken gebeurt bij een schroefdak op dezelfde wijze als bij het traditionele rietendak. Het vastzetten gebeurt nu met een schroef waaraan een draad bevestigd is. Van binnenuit ziet men bij het schroefdak geen riet meer maar platen hout. Voor en nadelen van de verschillende constructies kunt u lezen in de volgende paragrafen:

Een rietendak volgens het schroefdaksysteem

Het schroefdak

Een rieten dak volgens het traditionel systeem

Het traditionele rieten dak

 

Is een rieten dak brandbaar?

Een rieten dak wordt beschouwd als een brandgevaarlijke dakbedekking wat bij het traditionele rieten dak ook zeker zo is. Bij dit systeem blijft het riet van binnenuit zichtbaar. Als ergens in huis brand uitbreekt en het vuur komt in de buurt van de kap zal het droge riet dat door de rieten kap steekt snel branden en zich bovendien razendsnel verspreiden langs de binnenzijde van de kap. Omdat het een open constructie is kan de wind er vrij doorheen blazen en geeft zo het vuur extra zuurstof.  

Bij het schroefdak is bij brand van binnenuit minder gevaar. Komt het vuur in de buurt van de rieten  kap dan zal het niet zo snel het riet bereiken omdat er een houten plaat tussen zit en er geen riet doorheen steekt. Bovendien komt  bij dit systeem geen wind door de kap. Dit alles maakt het veel veiliger. Ook bij brand van buitenaf scheelt dit aanzienlijk! Een simpele vergelijking kan worden gemaakt met papier dat goed brandt mits er  maar zuurstof aanwezig is. Houdt men een lucifer bij een gesloten telefoonboek [te vergelijken is met het schroefdak] dan begint deze pas na lange tijd moeizaam te branden.

 

Isoleert een nieuw rieten dak?

Algemeen is bekend dat een rietendak isoleert. Zo wordt verteld dat het onder een rieten dak ís zomers lekker koel is en ís winters lekker warm. Nu is dit echter maar gedeeltelijk waar.  

Wanneer een rieten dak op een open kapconstructie ligt kan de wind door de kap blazen en is de isolatiewaarde te verwaarlozen. De isolatiewaarde wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid stilstaande lucht die in een rieten dak aanwezig is. Bij een open kapconstructie zal naderhand van binnenuit extra isolatiemateriaal onder de kap moeten aanbrengen, echter wees voorzichtig en vraag info bij de rietdekker over isolatie en dampwering.  

Wanneer een rieten dak op een dichte kapconstructie ligt zal dit goed isoleren omdat de wind niet door dit dak kan blazen [de lucht staat dus stil]. De isolatiewaarde van een rieten dak op een dichte kapconstructie ligt even hoog als die van een volledig geÔsoleerd pannen dak.

 

Hoe houd ik mijn rieten dak vrij van mos en algen? 

Een nieuw rietendak ligt er mooi en strak bij, na verloop van jaren verkleurt het dak en ontstaat tussen het riet een dichte laag van mos en algen vormen. Deze laag sluit het dak af van lucht en licht. Na een regenbui zal het dak langer nat blijven. Riet kan slecht tegen vocht en zal dus sneller wegrotten wanneer de dichte laag mos en algen niet wordt weggehaald.

Het kammen van het dak gebeurt met behulp van een mes of automatische heggenschaar, waarmee het laagje mos en algen van het rieten dak wordt afgesneden. Tevens zal het riet bijgeklopt worden zodat alles er weer strak bijstaat. Als het riet schoon is zal het dak weer kunnen drogen en heeft het een langere levensduur. Ook krijgt het riet bijna de oude kleur terug en ziet het dak er een stuk verzorgder uit.

 Rietdekker kamt de verrotte laag van het rietendak d.m.v. een automatische heggenschaar.

Hoe vaak wordt een rieten dak gekamd? 

Gemiddeld gezien wordt een rieten dak om de vijf jaar gekamd. Staat een huis geheel vrij, zodat zon en wind het dak kunnen drogen, dan kan het kammen enige jaren worden uitgesteld. Op een dak dat geheel onder de bomen of in de buurt van een bomenrij staan, zullen zich eerder mos en algen vormen. Dit dak zal dus enige jaren eerder gekamd moeten worden. Wordt uw rieten dak gesprayd tegen mos en algen, dan kan de kambeurt veel langer worden uitgesteld.

 

Wanneer nieuw riet in rieten dak bijstoppen? 

Wanneer een rietendak de leeftijd heeft bereikt van circa 20 jaar, is in de meeste gevallen het dak zoín 15 cm. dunner geworden. Het bindmateriaal dat over de breedte in het dak zit, komt nu aan de oppervlakte te zitten. Dit is niet zoín fraai gezicht en tevens zal het bindmateriaal wegroesten. Om dit te verhelpen zal het riet dus dikker gemaakt moeten worden zodat de draad weer in het dak wordt weggewerkt.  

Als het rieten dak gebonden is met wilgentenen in plaats van een ijzeren binddraad  zullen ook de wilgentenen naRietdekker stopt nieuw riet bij tussen het oude riet. circa 20 jaar vervangen dienen te worden wegens slijtage. Nadat nieuw riet is bijgestopt zal het dak nog circa 15 jaar meekunnen zodat de totale levensduur op zoín 40 jaar komt.

Indien het bindmateriaal zichtbaar wordt en er wordt geen riet bijgestopt dan zal het rieten dak na circa vijf jaar geheel los komen te liggen. Vervanging van het bindmateriaal is nu niet meer mogelijk. Nu dient het dak in zijn geheel vervangen te worden.

 Sommige daken worden vaker bijgestopt, in sommige gevallen bijna jaarlijks, voorbeelden hiervan zijn:

 • Platte dakdelen

 • Dakdelen langer dan 8 meter

 • Dakdelen waar veel water over stroomt

 • Kilgoten

 • Zijdes waar geen zonlicht en/of wind komt

  

Sprayen, schadelijk voor het riet?

De afgelopen jaren is veel geŽxperimenteerd met middelen die een rieten dak langer vrij houden van algen. Zo zijn er middelen gevonden die het riet niet aantasten en de algen weghouden. Deze middelen zijn door de rietdekkers erkend en worden momenteel ook gebruikt. Het is absoluut aan te raden om uw rieten dak jaarlijks te laten sprayen, mits het via de rietdekker gaat en met een goed product.

Indien u uw rietendak wilt laten sprayen is het van groot belang dit te laten doen door een erkende rietdekker. Er zijn namelijk bedrijven die middelen gebruiken die het riet aantasten en zelfs zo agressief zijn dat ze het bindmateriaal in het riet doen roesten.

 Het sprayen van een rieten dak, nodig om het riet schoon te houden van mos en algen.

Wanneer wordt een dak gesprayd? 

Na twee jaar kleurt een rieten dak steeds donkerder en komt er een laagje algen op het dak te liggen. Nu is het tijd om te sprayen want de algen sluiten een rieten dak af. Bovendien is de groene kleur op het rieten dak geen fraai gezicht. Wanneer het dak gespoten is zullen de algen loslaten en kan het dak weer vrij ademen.  

Wanneer er echter een laag mos op het dak is gegroeid heeft sprayen geen zin meer. Het mos zal na het sprayen doodgaan maar zal het rieten dak niet loslaten, een rieten dak kan daardoor nog niet drogen. In deze situatie is het beter een dak eerst te laten kammen en vervolgens te sprayen. Sprayen tegen mos en algen dient ieder jaar herhaald te worden.

 

Wat is de levensduur van een rietendak?

 De levensduur van rieten daken verschilt. Daken die steiler zijn hebben veel minder te lijden dan platte daken. Zo zijn er molens in Nederland die rieten daken hebben van wel 80 jaar. Ook is de ligging bepalend voor de levensduur. Daken met veel schaduwkanten drogen minder snel. Het gevolg hiervan is het ontstaan van algen en mossen wat sterk de levensduur beperkt. 

Een andere belangrijke factor voor de levensduur van het rietendak is het onderhoud. Houdt men het rieten dak mooi schoon dan zal dit circa 30 jaar meegaan. Indien geen onderhoud aan het dak wordt gepleegd dan gaat het dak circa 15 jaar mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riet Promotie © Copyright 2003